Get Adobe Flash player

underbarmenu

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องพิมพ์ดีด 27/06/57

1404100796879 resized

 

สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบ ณ ห้องพิมพ์ดีด

รายละเอียด

ทีมงาน สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับ "โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์"

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก คุณ ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

 

ทั้งนี้สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศจะเดินหน้าจัดสร้างห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ 20 ศูนย์การเรียน โดยเป้าหมายจะดำเนินการให้เสร็จในเดือนตุลาคม 2557 นี้ต่อไป