Get Adobe Flash player

underbarmenu

รายงานการปฏิบัติงาน สำนัก ICT วันที่ 20-22-11-2557

pic 25112557 0910 367pic 25112557 0910 388pic 25112557 0910 387

รายงานการปฏิบัติงาน สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ช่วงประจำวันที่ 20-22/11/2557
===============================================================


การปฏิบัติงาน สำนักฯ ประจำวันที่ 22-11-57
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
น้องๆสำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศอีกทีมหนึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการปรับปรุงจอทีวีของ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลาดพร้าว วันนี้ สำหรับโครงการนี้ทางสำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศน์
ขอขอบคุณคุณวัฒนะ และ ทีมงานที่อำนวยความสะดวกครับการปฏิบัติงาน สำนักฯ ประจำวันที่ 21-11-57
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ
สำหรับโครงการติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฏร์ธานีวันนี้
แบบสดๆร้อนๆ โดยขอบรรยายบรรยากาศของห้องด้วยภาพด้านล่างครับ
สำหรับศูนย์ภูมิภาคทางสารสนเทศต้องขอขอบคุณจักราและทีมงาน รวมถึงน้องของสำนักปฎิบัติการศูนย์ภูมิภาค
ทั้งระดับฝ่าย ผู้จัดการ รวมถึงน้องๆ ที่มาร่วมทำงานกันผ่าน iMeeting ผ่าน Face Time ทำให้การบริหาร
โครงการทางสารสนเทศไม่จำเป็นต้องเดินทางไปควบคุมการติดตั้งแต่สามารถทำงานได้เหมือนไปควบคุมหน้างานเองครับ
ความคืบหน้าทางสารสนเทศจะมารายงานเป็นระยะครับ..การปฏิบัติงาน สำนักฯ ประจำวันที่ 20-11-57
สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ ,
สำนักบริหารกลาง ,
สำนักปฏิบัติการศูนย์การเรียนภูมิภาค และ
สำนักปฎิบัติการศูนย์การเรียนกรุงเทพ

ร่วมมือกันดำเนินโครงการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การเรียนคลองสาน
ถือเป็นโครงการต้นแบบให้สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ตได้โ ดยระบบดังกล่าว
จะขยายผลการดำเนินงานไปยังศูนย์การเรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศจะนำมารายงานความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป