Get Adobe Flash player

underbarmenu

การบำรุงรักษา และ แก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การเรียน นครราชสีมา 170858

170858

 

การบำรุงรักษา และ แก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การเรียน นครราชสีมา 170858

ICT News ; วานนี้ (17 สิงหาคม 2558) น้อง ๆ สำนักบริหารข้อมูลและสารสนเทศ เข้าดำเนินการบำรุงรักษา และ แก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การเรียน นครราชสีมา มีผลสำเร็จการปฏิบัติงานดังนี้

1. ดำเนินการขยายพื้นที่รับสัญญาณระบบ wifi เพื่อใช้งาน บริเวณห้องพักครู และ พื้นที่ห้องสันทนาการ บริเวณชั้น 1

2. บำรุงรักษา เตรียมความพร้อม และ แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรียน ฯ ประกอบด้วย

2.1 คอมพิวเตอร์ ห้องพักครู 6 เครื่อง สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

2.2 คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน และห้องสืบค้น 9 เครื่อง ใช้งานได้ 7 เครื่อง นำกลับมาซ่อมที่ กทม 2 เครื่อง

2.3 คอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีดจำนวน 25 เครื่อง สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

สรุปคอมพิวเตอร์ศูนย์ฯนครราชสีมา 40 เครื่อง สามารถใช้งานได้ 38 เครื่อง คิดเป็น 95 %