Get Adobe Flash player

underbarmenu

อบรมครูเรื่องวิธีการนำกระดาษคำตอบของนักเรียน 190858_1

 

 

190858 1 1

อบรมครูเรื่องวิธีการนำกระดาษคำตอบของนักเรียน

อบรมครูเรื่องวิธีการนำกระดาษคำตอบของนักเรียนมาเข้าสู่ระบบตรวจข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยภายในเดือนสิงหาคมนี้แผนกวัดผล สำนักบริหารวิชาการจะเริ่มตรวจข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วครับ

โดยตรวจทั้งของวิทยาลัยและศูนย์การเรียนความคืบหน้าขณะนี้ศูนย์การเรียนฯทุกศูนย์ได้แสกนกระดาษคำตอบ

และส่งถึงแผนกวัดผลเรียบร้อยแล้วครับ 

 

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาจำนวน 25 คนครับ

ศิริชัย/พี่บอย ICT