Get Adobe Flash player

underbarmenu

จัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 08062559

08062559 1

 

ICT News ;  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

 

ICT News ; สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
และ สายไฟในห้องประชุม 111 และ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตามนโยบาย 7ส.

ทั้งนี้ ได้จัดทำป้ายรณรงค์ ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเก็บสายสัญญาณคอมพวเตอร์หลังใช้งาน
เพื่อร่วมสนับสนุนงาน 7ส. ขององค์กร.

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ