รางวัล เสมาคุณูปการ และ ประกาศเกียรติคุณ

376542 0

 

รางวัล เสมาคุณูปการ และ ประกาศเกียรติคุณ ปี 2560

 

                 ขอแสดงความยินดีกับ "คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด" รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล"เสมาคุณูปการ" และ "ประกาศเกียรติคุณ"ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ เช้าวันนี้โดยได้ให้การสนับสนุน

การศึกษาทวิภาคีค้าปลีกตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น"การสนันสนุนทุนการศึกษา" ทวิภาคีค้าปลีกให้กับโรงเรียนต่างๆ
ทั้งสังกัด สพฐ. สอศ. รวมถึง การบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา อย่าง "วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
ทั่วประเทศ" ขอแสดงความยินดีด้วยครับ