ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

                      S  46243851

 

                   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและ เชิดชูเกียรติกับ

"คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด" รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

ได้รับรางวัล "เกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา จาก

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

             

                     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ 62 ปี

และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2560 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในวันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม 2560 คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย

โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ผอ.วิเชียร เนียมน้อม

ท่านที่ปรึกษาดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ และคุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

ได้ไปร่วมแสดงความยินดี

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ