Get Adobe Flash player

underbarmenu

จัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 08062559

08062559 1

 

ICT News ;  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

Read more: จัดระเบียบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 08062559

ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 23062559

23062559 2

ICT News ; ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยเครือข่าย

โครงการความร่วมมือ ปี2559 จำนวน 22 แห่ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2559

Read more: ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 23062559

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศก่อนเปิดเทอม 1/2559

140659 3

ICT News ; เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ สำหรับการเรียนการสอน ต้อนรับเปิดเทอม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

Read more: เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สารสนเทศก่อนเปิดเทอม 1/2559