Get Adobe Flash player

underbarmenu

บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์12072559

2

ICT News ; 12 กรกฏาคม 2559
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
แก้ไขปัญาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Read more: บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์12072559

ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม08072559

1

ICT News ; 8 กรกฏาคม 2559
ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักความร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559

Read more: ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม08072559

ITD & OAA ร่วมอบรม , ทดสอบ เพื่อพัฒนาระบบ ศธ.02 และ RMS ปีการศึกษา 2559

S  31670296

 

ICT News; สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาการ
"ร่วมอบรม , ทดสอบ เพื่อพัฒนาระบบ ศธ.02 และ RMS ปีการศึกษา 2559 "
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา : 14.00 - 16:00 น.

Read more: ITD & OAA ร่วมอบรม , ทดสอบ เพื่อพัฒนาระบบ ศธ.02 และ RMS ปีการศึกษา 2559

ติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 01042559

4558069096586

 

ICT News ; สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปงานติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยเครือข่ายโครงการความร่วมมือ ปี2559 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ครบ 100% 

จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย 


1.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ 
2.โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุุงเทพฯ 
3.โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี 
4.โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพฯ 
5.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ 
6.โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ 
7.โรงเรียนหอวังปทุมธานี 
8.โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ 
9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต 
10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 
11.โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 
12.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีษะเกษบริหารธุรกิจ 
13.วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม 
14.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) 
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 
16.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) 
17.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
18.โรงเรียนวัดอินทาราม กทม. 
19.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กทม. 
20.โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กทม. 
21.โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กทม. 
22.โรงเรียนราชดำริ กทม.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอบคุณทีมงาน และผู้ประสานงานสำนักเครือข่ายความร่วมมือ อ.ฉัตรภิมุข ที่ช่วยเหลือสนับสนุนงานติดตั้งด้วยดีจนทำให้การทำงานติดตั้งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายครับ

น้องๆขอบคุณทุกท่านครับ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ติดตั้งระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 6 แห่ง

14062559 4

ICT News ; ติดตั้งระบบทางไกลผ่านดาวเทียมวิทยาลัยเครือข่ายโครงการความร่วมมือปี 2559

โรงเรียนเครือข่าย

14 มิถุนายน 2559

Read more: ติดตั้งระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 6 แห่ง