Get Adobe Flash player

underbarmenu

การแพร่ระบาดของมัลแวร์ WannaCry

WannaCry-1

 
  
เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทุกท่าน
 
             สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตาม สถานะการณ์  "การแพร่ระบาดของมัลแวร์ WannaCry "
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 ปัจจุบันไม่พบการแพร่ระบาดของไวรัส "WannaCry" ในระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
 
              ทั้งนี้สำนักฯ ขอประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกัน
การติดไวรัส "WannaCry" ดังนี้
 (1)  ไม่ควรเปิดอ่านอีเมล์ หรือ Download เอกสารแนบที่ส่งมาจากเมล์ของบุคคลที่ไม่รู้จัก 
                    (2)  ไม่เข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไวรัส สังเกตจาก เว็บที่มีโฆษณาเยอะๆ  ,  เกมส์    หรือ เว็บไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
                    (3)  หลีกเลี่ยงการติดตั้ง โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์
                    (4) ตรวจสอบสถานะการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องของท่าน ดังไฟล์แนบอีเมล์
                         (หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จะมีระบบป้องกันไวรัสทุกเครื่อง)
 (5) หากเครื่องของท่านได้รับมัลแวร์ "WannaCry" ดังกล่าว และขึ้นหน้าจอที่ปรากฏ การเรียกค่าไถ่นั้น 
    ขอให้ท่านถอดสาย LAN  ทันที และ แจ้งมาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ภายใน "2567"
 (6) ไม่ควร Share File จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองให้ผู้อื่น หากต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้นำข้อมูลไปไว้ที่ " Temp18 "  หรือ ส่งเมล์ไปยังผู้รับโดยตรง
 (7)  ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับงานของท่านอย่างสม่ำเสมอ ที่  Google Drive  (Panyapiwat GAFE) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัล เสมาคุณูปการ และ ประกาศเกียรติคุณ

376542 0

 

รางวัล เสมาคุณูปการ และ ประกาศเกียรติคุณ ปี 2560

 

Read more: รางวัล เสมาคุณูปการ และ ประกาศเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

                      S  46243851

 

                   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและ เชิดชูเกียรติกับ

"คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด" รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

ได้รับรางวัล "เกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา จาก

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

Read more: ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

อบรมระบบ RMS สำหรับครูผู้สอนวิทยาลัย15072559

1

ICT News ; อบรมการใช้โปรแกรม "RMS Version 2016 " สำหรับใช้งาน ปีการศึกษา 2559

Read more: อบรมระบบ RMS สำหรับครูผู้สอนวิทยาลัย15072559